Istotą działania systemu jest stworzenie funkcji zależnego zamknięcia wymuszającego na użytkowniku określone procedury postępowania związane z wejściem do strefy bezpieczeństwa. Eliminowany w tym wypadku jest czynnik ludzki a tym samym zmniejsza się znacznie ryzyko przeniknięcia osób niepożądanych do wnętrza stref bezpieczeństwa. Zależność zamknięcia polega na możliwości otworzenia jednocześnie tylko jednych z pary kolejnych drzwi na drodze do wydzielonej strefy. Z chwilą, gdy użytkownik zostanie pozytywnie zidentyfikowany za pomocą karty zbliżeniowej otworzą się pierwsze drzwi wpuszczając go do specjalnie przygotowanego pomieszczenia - śluzy. Z chwilą wejścia użytkownika do wnętrza śluzy, śluza przestaje być najczęściej spotykanym systemem kontroli dostępu złożonym z czytników kart i klawiatur numerycznych a staje się zintegrowanym systemem bezpieczeństwa minimalizującym ryzyko przeniknięcia osób postronnych do wnętrza stref bezpieczeństwa.

W prezentowanej opcji śluza w standardzie wyposażona jest w: