Krata KSR wyposażona jest w zamek rozporowy typu SAB 1561,
klasy C według
PN-91/B-94400.