zawsze traktowane jest to przez system "ASKOD" jako zagrożenie, o czym informują komunikaty.

Wewnątrz śluzy następuje bardzo dokładna identyfikacja
użytkownika i jego uprawnień dostępu polegająca na: