1. wymuszeniu wprowadzenia wielocyfrowego kodu numerycznego PIN
2.
weryfikacji ilości osób wewnątrz śluzy - poprzez zastosowanie
2. sensorów w posadzce śluzy umożliwiającej postawienie wewnątrz
2. bez wywołania alarmu tylko 2. stóp
3.
weryfikacji wagi użytkownika z zaprogramowanym w systemie
3. ochrony wzorcem za pomocą wagi tensonometrycznej (max. 300 kg)
3. odczytującej ciężar osób w komorze śluzy z dokładnością do 100 g,
3. wyposażonej do 8. przedziałów wagowych - programowalnych
3. komputerowo progów zadziałania każdego z przedziału wagowego

Opcjonalnie system może być wyposażony
w urządzenia służące m.in. biometrycznej identyfikacji: