Pomieszczenie śluzy wykonane jest
z blach stalowych, w wersji z drzwiami: