Skrzydło kraty KSR zawieszone jest na trzech stalowych,
spawanych łożyskowanych zawiasach, na ościeżnicy wykonanej
z kształtownika profilowanego z blachy grubości 3mm.