Drzwi dwuskrzydłowe przeciwpożarowe EI 60 z atestem antywłamaniowym klasy -3,-C z przeszkleniem

Drzwi dwuskrzydłowe antywłamaniowe klasy -3, -C z dźwignią antypaniczną
Drzwi antywłamaniowe klasy -4, -C z wejściem dla psa
Śluza osobowa ASKODŚluza osobowa ASKOD kontrolująca ruch osobowy zapewnia


 najwyższy poziom bezpieczeństwa wszędzie tam gdzie istnieją


 obszary ściśle chronione o specjalnym przeznaczeniu.
System został skonfigurowany jako jednostka niezależna od istniejących


 u Zamawiającego systemów bezpieczeństwa. Dzięki interfejsom


 funkcjonalnym jest również możliwość zaadoptowania systemu ASKOD


 do już istniejących u Zamawiającego rozwiązań służących technicznej


 ochronie mienia.
Istnieje możliwość zestawienia dowolnej, wskazanej przez


 Zamawiającego konfiguracji systemu bezpieczeństwa.
ASKOD jest rozwiązaniem całkowicie polskiej myśli technicznej


 i powstał z produkowanych w kraju komponentów z wyłączeniem


 niektórych elementów wykonawczych np. siłowników


 otwierających drzwi.
Istotnym parametrem odróżniającym system ASKOD od importowanych


 rozwiązań jest jego cena, oscylująca w okolicach 50 % wartości


 urządzeń importowanych.


Istotą działania systemu jest stworzenie funkcji zależnego zamknięcia wymuszającego na użytkowniku określone procedury postępowania związane z wejściem do strefy bezpieczeństwa. Eliminowany w tym wypadku jest czynnik ludzki a tym samym zmniejsza się znacznie ryzyko przeniknięcia osób niepożądanych do wnętrza stref bezpieczeństwa. Zależność zamknięcia polega na możliwości otworzenia jednocześnie tylko jednych z pary kolejnych drzwi na drodze do wydzielonej strefy. Z chwilą, gdy użytkownik zostanie pozytywnie zidentyfikowany za pomocą karty zbliżeniowej otworzą się pierwsze drzwi wpuszczając go do specjalnie przygotowanego pomieszczenia - śluzy. Z chwilą wejścia użytkownika do wnętrza śluzy, śluza przestaje być najczęściej spotykanym systemem kontroli dostępu złożonym z czytników kart i klawiatur numerycznych a staje się zintegrowanym systemem bezpieczeństwa minimalizującym ryzyko przeniknięcia osób postronnych do wnętrza stref bezpieczeństwa.

W prezentowanej opcji śluza w standardzie wyposażona jest w:

system sterowania śluzą zbudowany z urządzeń w klasie


 bezpieczeństwa "S"
dostęp do wnętrza śluzy z każdego kierunku ruchu za pomocą


 czytników i kart zbliżeniowych
automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi wewnętrznych


 i zewnętrznych
system bezpieczeństwa gwarantujący dostęp do wnętrz śluzy


 w przypadku niesienia np. pomocy medycznej za pomocą


 specjalnego klucza sterującego elementami systemu
system gwarantujący ewakuację ze strefy bezpieczeństwa lub tylko wnętrza śluzy. Jeżeli jest to


 dopuszczalne przez Zamawiającego - jednocześnie może się otworzyć para drzwi, niemniej


 zawsze traktowane jest to przez system "ASKOD" jako zagrożenie, o czym informują komunikaty.

Wewnątrz śluzy następuje bardzo dokładna identyfikacja
użytkownika i jego uprawnień dostępu polegająca na:


1. wymuszeniu wprowadzenia wielocyfrowego kodu numerycznego PIN
2.
weryfikacji ilości osób wewnątrz śluzy - poprzez zastosowanie
2. sensorów w posadzce śluzy umożliwiającej postawienie wewnątrz
2. bez wywołania alarmu tylko 2. stóp
3.
weryfikacji wagi użytkownika z zaprogramowanym w systemie
3. ochrony wzorcem za pomocą wagi tensonometrycznej (max. 300 kg)
3. odczytującej ciężar osób w komorze śluzy z dokładnością do 100 g,
3. wyposażonej do 8. przedziałów wagowych - programowalnych
3. komputerowo progów zadziałania każdego z przedziału wagowego

Opcjonalnie system może być wyposażony
w urządzenia służące m.in. biometrycznej identyfikacji:

Weryfikacja odcisków linii papilarnych

Oraz specjalistyczne systemy wspomagające:

Monitoring wizyjny wraz z zapisem zdjęć osób wchodzących
2-stopniowe udzielanie uprawnień wejścia do strefy ze stanowiska centrum monitorowania

Wychodząc naprzeciw zmieniającym się przepisom ochrony p.pożarowej
śluza może komunikować się z użytkownikami za pomocą komunikatów słownych. W zależności od zapotrzebowania możemy nagrać każdy rodzaj komunikatu potrzebny Zamawiającemu.


Pomieszczenie śluzy wykonane jest
z blach stalowych, w wersji z drzwiami:

DL 1.2 klasa 2
DC 3.1 klasa C i 4
DC 3.1KT do kancelarii tajnych
przeciwpożarowymi
kuloodpornymi

Z każdym rodzajem oszklenia:

Szkło bezpieczne
Szkło antywłamaniowe od klasy P4
Szkło kuloodporne
Szkło ognioodporne

Zdjęcie: Śluza zbudowana z drzwi DL 1.2
zastosowana jako wejście do strefy bezpieczeństwa
.KRATA STALOWA STAŁA I OTWIERANA KST i KSR, Certyfikat I.M.P.
nr: P41/71/2003 klasy "3" wg ENV 1627, zgodne z wymogami NATO
i Narodowego Banku Polskiego.

Konstrukcję kraty stanowią pręty stalowe St3S O20 w rozstawie max 150mm i płaskowniki stalowe St3S 8x45 w rozstawie max 400mm, spawane w ramie z profilu kątowego St3S 50x60x3 lub profilu ceowego St3S 50x70x3 w kratach stałych KST, lub w ramie z profilu kątowego St3S 30x45x4 w kratach otwieranych KSR.

Skrzydło kraty KSR zawieszone jest na trzech stalowych,
spawanych łożyskowanych zawiasach, na ościeżnicy wykonanej
z kształtownika profilowanego z blachy grubości 3mm.

Krata KSR wyposażona jest w zamek rozporowy typu SAB 1561,
klasy C według
PN-91/B-94400.

Krata KST i KSR zabezpieczona jest dodatkowo siatką stalową z drutu 2mm o drobnych oczkach 10x10mm, w celu zapobiegania przekazywaniu przez zamkniętą kratę dokumentów przez osoby nieuprawnione.

Kraty KST i KSR wykonywane są jako okienne i drzwiowe
w wersjach jednoskrzydłowych i dwuskrzydłowych, w dowolnych wymiarach.
 
Kraty zabezpieczone są antykorozyjnie proszkiem cynkowym; lakierowane proszkowo na dowolny kolor. 


Drzwi zabezpieczeniowe z odpornością na przestrzelenie

Konstrukcję drzwi stanowi stalowa rama z kątowników i profili grubościernych, wypełnionych betonem, poszytych obustronnie blachą grubości 3mm. Wewnątrz konstrukcji mocowane są elementy wytłumiające kulę (pocisk). Przestrzeń między profilami wypełniona jest wełną mineralną. Każde drzwi wyposażone są w trzy blokady przeciwwyważeniowe O18 i cztery łożyskowane zawiasy O30 wyposażone w smarowniczki. Drzwi wykonuje się z ościeżnicą ceową 100 x 50. Do standardowego wyposażenia drzwi należy zamek rozporowy klasy C i zamek dodatkowy skarbcowy Z2S1 lub zamek główny skarbcowy ZBOO i dodatkowy Z2S1. Drzwi mogą być wyposażone w rygiel bezpieczeństwa, uaktywniający się w przypadku ingerencji mechanicznej w konstrukcję drzwi.


Drzwi DS3 produkowane są w dwóch rodzajach wykończeń powierzchni; lakierowane i oklejane laminatem drewnopodobnym. Kolorystyka zgodna z naszą ofertą. Drzwi DS3 mogą być wykonane z kratą na jednej ościeżnicy. Krata zbudowana zgodnie z wymogami bankowymi, wyposażona w zamek skarbcowy ZK2


Drzwi do magazynów broni